interpret translatørservice drives af cand. interpret, translatør og tolk i spansk Ingrid Højgaard Knudsen, som har mere end 25 års erfaring som professionel oversætter og tolk. Virksomhedens kunder repræsenterer et meget bredt udsnit af samfundet: erhvervslivet, arbejdsmarkedsorganisationer, humanitære organisationer, retsvæsen, politi, diplomati, privatpersoner, osv.

Virksomheden har gennem årene opbygget et netværk af folk med speciale i andre sprog og af specialister på mange fagområder, hvis viden der trækkes på, således at der altid sikres et kvalitetsprodukt.

Ingrid Højgaard Knudsen er desuden tidligere ekstern lektor ved Copenhagen Business School og nuværende ekstern lektor ved Ingeniørhøjskolen i København samt beskikket censor ved Handelshøjskolen i Århus, Aalborg Universitet samt Odense Universitet.

Credits
Layout - Ingrid Højgaard Knudsen
Html - DSP Software